AbstractBygningsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
Adresse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
AdresseIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
AdresseReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. 
AdresseReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for typer referanse til adresse.  
AdressesokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter adresser.  
AdresseTillegg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommunal tilleggsdel for adresse.  
AdressetilleggsnavnKildeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.  
Ajourforing - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
Andel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Brøk som beskriver eierandel. 
AnleggsTypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.  
AntallSkorsteinerRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
ArealIForretning - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Komponent brukt i forretning for å koble matrikkelenhet mot forretning og for å kunne angi matrikkelenhetens arealendring og rolle i forretningen.  
ArealkildeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Arealkilde for det arealet som arealkildetypen er knyttet til. 
ArealmerknadKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste med mulige merknader til teigareal. 
ArsakTilFeilrettingKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste med koder for årsak til feilretting av forretninger.  
AvlopsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Kodeliste over ulike typer avløp.  
BrukAvGrunnKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Lovlige koder for matrikkelenheters bruk av grunn.  
BrukerIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Bruksenhet - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. 
BruksenhetIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Ident for bruksenhet.  
BruksenhetstypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Oversikt over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.  
Bygg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Superklasse som realiseres gjennom Bygning og Bygningsendring.. 
ByggIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Entydig identifikator for bygg.  
Bygning - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller en av en eller annen grunn utgått bygning. 
BygningerRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til Bygning. 
BygningIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Unik ident for Bygning.  
BygningReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Lovlige koder for bygningsreferanse. 
Bygningsendring - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Bygningsendring beskriver endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. 
BygningsendringIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Unik ident for Bygningsendring.  
BygningsendringsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Koder for hvordan bygningsendringen bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.  
BygningsIntervallIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Unik identifikator for bygningsintervall.  
BygningsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter bygg.  
BygningsReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Referanse til arkiver hvor bygningen behandles. 
BygningstatusHistorikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått. 
BygningstatusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Lovlige statuser for bygningstiltak, rekkefølgen på tallverdiene er av betydning. 
BygningstypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Koder for hva bygget er brukt til.  
BygningTillegg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommunal tilleggsdel for bygg. 
coordinates - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Deprecated with GML version 3.1.0. 
CoordinatesType - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Tables or arrays of tuples. 
CreateAdresseEndringRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateAdresseEnkelRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateAdresseKontrollRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateAdresseMassivRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateAdresseSosiRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateBoligbyggingsstatistikkRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport for statistikk over boligbygging for aktuell kommune. 
CreateByggKontrollRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager kontrollrapport bygg på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen. 
CreateByggKontrollRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager kontrollrapport bygg på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen. 
CreateByggRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager ByggRapport. 
CreateBygningFKBRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateBygningMassivRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager Massiv Bygningsrapport. 
CreateBygningSosiRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateBygningstypestatistikkRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport over bygningstypestatistikk for aktuell kommune. 
CreateBygningTotalRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager BygningTotalRapport. 
CreateGrensepunktmerkingManglerRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport over matrikkelenheter med grensepunktmerking mangler. 
CreateGrunnboksutskrifterRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Generer grunnboksutskrifter for matrikkelenhet og arealavgivende matrikkelenheter for denne. 
CreateGrunnboksutskriftNyRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Generer grunnboksutskrift fra nytt grunnbokAPI @since 3.3  
CreateGrunnboksutskriftRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Generer grunnboksutskrift @since 2.4 @deprecated 3.3 bruk CreateGrunnboksutskriftNyRequest.  
CreateIkkeFullfortMatrikkelenhetRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport over ikke fullførte matrikkelenheter. 
CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport over matrikkelenheter med ikke fullførte oppmålingsforretninger. 
CreateKommunalTilleggsdelRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateKretserRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
@since 2.3  
CreateManglerVedMatrikkelforingskravRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelbrevHistoriskRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelbrevRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelenhetEnkelRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelenhetKontrollRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager kontrollrapport matrikkelenhet på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen. 
CreateMatrikkelenhetMassivRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
@since 2.3  
CreateMatrikkelkartEnkelDekTeigSosi40RapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelkartEnkelSosi34RapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelkartFullstendigSosi40RapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelReprPktAlleRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMatrikkelReprPktHovedRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateMidlertidigForretningRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateNabolisteMedFormatvalgRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Sender forespørsel om å lage nabolisterapport på tekstbasert- eller PDF-exporttype. 
CreateNabolisteRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Sender forespørsel om å lage nabolisterapport. 
CreatePantebokHoveddokumentutskrifterRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Genererer rapport med hovedokumenter fra panteboken @since 3.15  
CreateSamletMatrikkelRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateSamletMatrikkelUtenKartRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateSamletRapportRestanserOppmalingRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager rapport over nåværende restanser over oppmålingsforretninger for aktuell kommune. 
CreateSefrakRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateSefrakstatusRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateSingleBygningMassivRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Lager Massiv Single Bygningsrapport. 
CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
SOSI-rapport (enkelt matrikkelkart) for teiger uten matrikkelnr (Mnr mangler og Mnr vann mangler). 
CreateVegendringsRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
CreateVeghistorikkRapportRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
EiendomsTypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Type matrikkelenhet. 
Eierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Superklasse for alle typer eierforhold mot matrikkelenhet. 
EierforholdKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Type eierforhold som kommer fra Tinglysingssystemet eller ved registrering i matrikkelen. 
EndringsgradKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi hvor store endringene i bygningen har vært.  
EndringsKildeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Endringsvurdering - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
EnergikildeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Lovlige energikilder, definert på nye byggesaksblanketter fra NBR. 
EnkeltminneArtKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
EnkeltminneBygning - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
Etasje - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Etasje i bygning. 
EtasjeplanKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Etasjeplanbetegnelse. 
EtasjetallKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi hvor mange etasjer bygningen har.  
EtasjetallRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
EtatsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for type etat knyttet til kommentar. 
FasadeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi fasadekledninger.  
FasadeRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fasadekledning. 
FindAdresserForBygningRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForBygningResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForIdRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForIdResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForVegRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserForVegResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAdresserRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindAdresserResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindAdresseTilleggForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindAdresseTilleggForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindAdresseTilleggRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindAdresseTilleggResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindAlleKodelisterRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kodeliste
 
FindAlleKodelisterResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kodeliste
 
FindAlleKommunerRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
 
FindAlleKommunerResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
 
FindAlleVegerRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindAlleVegerResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindBygningerForAdresseRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerForAdresseResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerForIdRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerForIdResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningerRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindBygningerResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindBygningForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningstyperRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningstyperResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
 
FindBygningTilleggForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindBygningTilleggForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindBygningTilleggRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindBygningTilleggResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindEierforholdForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdForNrRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdForNrResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdForPersonRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdForPersonResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindEierforholdResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindElementerForTekstbasertSokRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindElementerForTekstbasertSokResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindForretningerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindForretningerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
 
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
 
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindKlagerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindKlagerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindKommuneRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
 
FindKommuneResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
 
FindKulturminnerForBygningRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
FindKulturminnerForBygningResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
FindKulturminnerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
FindKulturminnerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
FindMatrikkelenheterForAdresseRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForAdresseResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForBygningRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForBygningResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForIdRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForIdResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForPersonRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindMatrikkelenheterForPersonResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
 
FindMatrikkelenheterForSammensattSokRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindMatrikkelenheterForTeigIdRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForVegRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterForVegResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindMatrikkelenheterRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindMatrikkelenheterResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindMatrikkelenhetTilleggRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindMatrikkelenhetTilleggResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindNaboerRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindNaboerResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindSefrakMinneForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Henter sefrakminne for oppgitt Ident. 
FindSefrakMinneForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Svar på hent sefrakminne for oppgitt Ident. 
FindSefrakMinnerForBygningRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
FindSefrakMinnerForBygningResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
FindVegerForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindVegerForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
FindVegTilleggForIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
FindVegTilleggForIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
 
ForholdAndreHusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi om bygningen er frittstående eller sammenbygd, selvstendig eller del av anlegg.  
ForholdAndreHusRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
FormalSeksjonKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste med lovlige koder for formål for seksjoner.  
Forretning - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Forretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenheten opp gjennom tiden. 
ForretningIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Ident som unikt identifiserer foretningen. 
ForretningsTypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for typer forretning. 
Fotohenvisning - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
FotohenvisningerRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til fotografier. 
FredningKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet.  
FredningRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
FundamenteringsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kode for type byggemateriale i byggets fundament. 
FunksjonKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi opprinnelige og nåværende funksjoner. 
FunksjonRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for funksjoner. 
FysiskMiljoKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for fysisk miljø bygningen befinner seg i, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
FysiskMiljoRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fysisk miljø. 
GenerellKretstypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Generell kretstype for kretser. 
GetAlleObjektTyperResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/service/workaround
API-1428: Dummy type for work around for generering av shared types for .NET  
GetMatrikkelversjonRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/service/workaround
 
GrensepunktmerkeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Inneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i. 
GrensepunkttypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for hvordan grensepunkt kan merkes eller bestemt. 
GrunnboksutskriftNyUtvalg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Utvalg for generering av grunnboksutskrift fra nytt grunnbokAPI @since 3.3  
GrunnboksutskriftUtvalg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Utvalg for generering av grunnboksutskrift @since 2.4 @deprecated 3.3 bruk GrunnboksutskriftNyUtvalg.  
Grunnerverv - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Opplysning om at det er vedtatt ekspropriert eller avtalt ervervet grunn til offentlig veg eller jernbane fra matrikkelenheten jf. 
Grunnforurensing - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
 
GrunnforurensingIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
 
HarGrunnbokinformasjonRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
Sjekke om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
Svar på om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarHoveddokumentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok
 
HarHoveddokumentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok
 
HarLesEierforholdRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarLesEierforholdRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarLesFnrRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarLesFnrRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarMatrikkelforerRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
Sjekke om pålogget bruker har Matrikkelførerrettighet. 
HarMatrikkelforerRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
Svar på om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarRettighetRequest - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarRettighetResponse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarTaUtRapporterRettighetRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HarTaUtRapporterRettighetResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
 
HjelpelinjetypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for å angi ulike typer hjelpelinje. 
HorisontalBarekonstrKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for horisontale bærekonstruksjoner i bygning. 
HovedmalRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
Ident - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Superklasse for alle identer i matrikkelen.  
IkkeTinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Ikke tinglyste eierforhold gjelder matrikkelenheter som ikke er tinglyst, og er i stedet for tinglyst eierforhold.  
ImplementationException - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Jobb - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Beskriver en jobb i jobbkøen.  
JobbIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbIdentListResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbIdentRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbIdentResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbListRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbListResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbStatusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Konstant kodeliste for JobbStatusKode for OfflineJobbs.  
JobbStatusKodeListRequest - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
JobbTypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Konstant kodeliste for JobbTypeKode for OfflineJobbs.  
JordskifteKrevd - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
JordskifteKrevd inneholder opplysning om at det er satt fram krav om sak for jordskifteretten, jf. 
JordskifteKrevdIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
JuridiskPersonIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
 
KategoriKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
KildePrivatVannforsyningKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kode for hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk.  
KjellerKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for ha slags kjeller bygningen har, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
KjellerRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for utnyttelse av kjeller. 
KjokkenKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Kodeliste over tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.  
Klage - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Klage inneholder opplysning om at klage er innkommet og at føring i matrikkelen kan bli omgjort, jf. 
Kode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Kommentar - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommentarer knyttet til bygning, adresse, matrikkelenhet, veg eller krets. 
KommentarTypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for type kommentarer. 
KommunalKretstypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Kretstyper som bare er gyldig i en kommune. 
Kommune - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
En norsk kommune. 
KommuneIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
 
Kontaktinstans - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Kontaktforhold mellom matrikkelenheter og personer. 
Kontaktperson - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Etter matrikkelforskriften § 3(1) b) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for bygning. 
KontaktpersonKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Kontaktpersonkode kan være enten tiltakshaver eller kontaktperson.  
KoordinatsystemKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Krets - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Kretser er en administrativ eller statistisk inndeling av en kommune. 
KretsIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
KretsReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Saksreferanse på kretsen til kommunale eller andre arkiv. 
KretsReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for KretsReferanseKode.  
KretssokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter kretser. 
KretsTillegg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommunal tilleggsdel for krets.  
Kretstype - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Kodeliste over tillatte kretstyper. 
Kulturminne - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
KulturminneArtKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
KulturminneIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
Kvalitet - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Beskrivelse av kvaliteten (målemetode og nøyaktighet) på stedfestingen. 
LandKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
Land med landkode som en adresse som er knyttet til person kan tilhøre. 
MalemetodeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. 
MaterialeIYtterveggKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for bygningers materiale(r) i yttervegg. 
MatrenhForSamlaFastEdm - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Komponent brukt i samlaFastEiendom for å koble matrikkelenhet mot samlaFastEiendom, og for å kunne angi om matrikkelenheten er hovedmatrikkelenhet i samlaFastEiendom.  
Matrikkeladresse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. 
MatrikkeladresseIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
MatrikkelContext - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
Matrikkelenhet - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Superklasse som inneholder felles informasjon for de enkelte matrikkelenhetstypene. 
MatrikkelenhetForForretningsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter matrikkelenhet for forretninger. 
MatrikkelenhetIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Identifikasjon for matrikkelenhet. 
MatrikkelenhetIdentGruppe - group of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
 
MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Et ikke tinglyst eierforhold der det er en matrikkelenhet som er er eier.  
MatrikkelenhetReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Referanse på matrikkelenheten til kommunale eller andre arkiv. 
MatrikkelenhetReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Lovlige koder for referanser til matrikkelenhet, teig, teiggrense og grensepunkt. 
MatrikkelenhetSammensattSokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Modell for sammensatte søk etter matrikkelenheter  
MatrikkelenhetsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter matrikkelenheter.  
MatrikkelenhetTillegg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommunal tilleggsdel for matrikkelenhet.  
MatrikkelenhetTinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Tinglyst eierforhold hvor matrikkelenhet har eierforholdet. 
MatrikkelObject - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
Base for alle hovedmatrikkelobjekter. 
MatrikkelRapport - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
Felles type for ferdig genererte rapporter.  
Medium - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste som forteller noe om objektets plassering i forhold til jordoverflaten.  
MiljoOvervakingRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk for miljøovervåking for sefrakobjektet. 
MyndighetKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
Åpen kodeliste over hvem som er forurensingsmyndighet for lokaliteten i Grunnforurensning, fra Miljødirektoratet.  
NaringsgruppeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre.  
NavnRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
NoyaktighetsKlasseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
ObjektnummerRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. 
OpprinneligSosialtMiljoKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for opprinnelig sosialt miljø bygningen ble brukt i, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
OpprinneligSosialtMiljoRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelig sosialt miljø. 
OpprinnelsesKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller matrikkel.  
OppvarmingsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Kodeliste som viser hovedoppvarmingsystemene i bygning. 
PantebokDokumentIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok
 
PantebokDokumentIdentList - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok
 
PavirkningsgradKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
Åpen kodeliste over forurensingens påvirkning på lokaliteten, fra Miljødirektoratet. 
Person - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
 
PersonIkkeTinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Et ikke tinglyst eierforhold der det er en person som er eier. 
PersonKategoriKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
Ulike kategorier av AnnenPerson. 
PersonsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
Type for søk etter person.  
PersonStatusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
Tilstander en person kan ha i Det sentrale folkeregister (DSF). 
PersonTinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Tinglyst eierforhold der det er en fysisk person som er eier. 
PointType - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
A Point is defined by a single coordinate tuple. 
PrivatKloakkRensingsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kode for rensing av kloakk dersom kloakken er privat.  
RapportResponse - element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
RapportStatusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
 
Referanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Referanse knyttet til matrikkelenhet, teig, teiggrense, grensepunkt, anleggsprojeksjonsflate, anleggsprojeksjonsgrense og anleggsprojeksjonspunkt. 
RegistrertRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
RenovasjonsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for hva slags renovasjon bygningen er tilknyttet.  
Representasjonspunkt - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
RolleIForretningKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for matrikkelenhets rolle i forretning. 
SamlaFastEiendom - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
SamlaFastEiendom er en enhet som består av to eller flere matrikkelenheter som: Har samme har samme registrerte eier eller registrerte fester. 
SammensattSokResultat - nested element in element of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
 
SefrakIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SefrakIntervallIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SefrakKodelisteRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Superklasse som holder på en liste av koder av en bestemt type knyttet til et sefrakminne, pluss merknad og opplysning om dataene er usikre.  
SefrakKodeRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
En felles superklasse for alle Sefrak-rubrikker som inneholder én enkel kodeverdi, merknad til registreringen og om den er usikker.  
SefrakMinne - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SefrakReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SefrakReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for typer referanse til bygning, brukes i Sefrakregistrering av bygning.  
SefrakReferanserRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med sefrakobjektets referanser til andre sefrakminner. 
SefrakRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Superklasse for sefrakrubrikker som holder på merknad og opplysning om dataene er usikre.  
SefraksokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SefrakstatussokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
SelectionPolygon - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
 
SingleBygningsokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Søkemodell for enkelt søk etter bygg.  
TakformKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for bygningers form på tak, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
TakformRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for takformRubrikk. 
TaktekkingKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for type taktekking på bygning, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
TaktekkingRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for taktekkingRubrikk. 
TiderRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder. 
TidRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre. 
TidsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for tidsrom, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
TinglysingsstatusKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
Kodeliste for status i forhold til tinglysing av forretninger.  
TinglystEierforhold - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
Kommer automatisk fra Grunnboka, og gjelder bare tinglyste matrikkelenheter. 
UnderbygningKonstrKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for konstruksjon av bygnings underbygning, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
UnderbygningKonstrRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av underbygningen. 
VannforsyningsKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet.  
Vedtak - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
 
VedtakstypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
Kode for vedtakstype for grunnforurensing, fra Miljødirektoratet. 
Veg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
Vegadresse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
Adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). 
VegadresseIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
VegHistorikksokModel - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
Modell for søk etter veghistorikk.  
VegIdent - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
 
VegReferanse - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. 
VegReferanseKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Konstant kodeliste for typer referanse til veg.  
VegTillegg - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kommunal tilleggsdel for veg.  
VerdivurderingKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for vurdering av bygningens verdi, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
VerdivurderingRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
 
VernetypeKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
 
VernevedtakKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for vernevedtak, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
VernevedtakRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med kode for sefrakobjektets koder for vernevedtak. 
VertikalBarekonstrKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
Kode for de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene i bygning. 
YtterveggKode - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Kodeliste for hva og hvordan ytterveggen er laget, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
YtterveggRubrikk - complexType of namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av yttervegg. Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.