All components

elements
coordinates
CreateAdresseEndringRapportRequest
CreateAdresseEnkelRapportRequest
CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest
CreateAdresseKontrollRapportRequest
CreateAdresseMassivRapportRequest
CreateAdresseSosiRapportRequest
CreateBoligbyggingsstatistikkRapportRequest
CreateByggKontrollRapportRequest
CreateByggKontrollRequest
CreateByggRapportRequest
CreateBygningFKBRapportRequest
CreateBygningMassivRapportRequest
CreateBygningSosiRapportRequest
CreateBygningstypestatistikkRapportRequest
CreateBygningTotalRapportRequest
CreateGrensepunktmerkingManglerRapportRequest
CreateGrunnboksutskrifterRequest
CreateGrunnboksutskriftNyRequest
CreateGrunnboksutskriftRequest
CreateIkkeFullfortMatrikkelenhetRapportRequest
CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest
CreateKommunalTilleggsdelRapportRequest
CreateKretserRapportRequest
CreateManglerVedMatrikkelforingskravRapportRequest
CreateMatrikkelbrevHistoriskRapportRequest
CreateMatrikkelbrevRapportRequest
CreateMatrikkelenhetEnkelRapportRequest
CreateMatrikkelenhetKontrollRapportRequest
CreateMatrikkelenhetMassivRapportRequest
CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest
CreateMatrikkelkartEnkelDekTeigSosi40RapportRequest
CreateMatrikkelkartEnkelSosi34RapportRequest
CreateMatrikkelkartFullstendigSosi40RapportRequest
CreateMatrikkelReprPktAlleRapportRequest
CreateMatrikkelReprPktHovedRapportRequest
CreateMidlertidigForretningRapportRequest
CreateNabolisteMedFormatvalgRapportRequest
CreateNabolisteRapportRequest
CreatePantebokHoveddokumentutskrifterRequest
CreateSamletMatrikkelRapportRequest
CreateSamletMatrikkelUtenKartRapportRequest
CreateSamletRapportRestanserOppmalingRequest
CreateSefrakRapportRequest
CreateSefrakstatusRapportRequest
CreateSingleBygningMassivRapportRequest
CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest
CreateVegendringsRapportRequest
CreateVeghistorikkRapportRequest
FindAdresserForBygningRequest
FindAdresserForBygningResponse
FindAdresserForIdentRequest
FindAdresserForIdentResponse
FindAdresserForIdRequest
FindAdresserForIdResponse
FindAdresserForMatrikkelenhetRequest
FindAdresserForMatrikkelenhetResponse
FindAdresserForVegRequest
FindAdresserForVegResponse
FindAdresserRequest
FindAdresserResponse
FindAdresseTilleggForIdentRequest
FindAdresseTilleggForIdentResponse
FindAdresseTilleggRequest
FindAdresseTilleggResponse
FindAlleKodelisterRequest
FindAlleKodelisterResponse
FindAlleKommunerRequest
FindAlleKommunerResponse
FindAlleVegerRequest
FindAlleVegerResponse
FindBygningerForAdresseRequest
FindBygningerForAdresseResponse
FindBygningerForIdRequest
FindBygningerForIdResponse
FindBygningerForMatrikkelenhetRequest
FindBygningerForMatrikkelenhetResponse
FindBygningerRequest
FindBygningerResponse
FindBygningForIdentRequest
FindBygningForIdentResponse
FindBygningstyperRequest
FindBygningstyperResponse
FindBygningTilleggForIdentRequest
FindBygningTilleggForIdentResponse
FindBygningTilleggRequest
FindBygningTilleggResponse
FindEierforholdForMatrikkelenhetRequest
FindEierforholdForMatrikkelenhetResponse
FindEierforholdForNrRequest
FindEierforholdForNrResponse
FindEierforholdForPersonRequest
FindEierforholdForPersonResponse
FindEierforholdRequest
FindEierforholdResponse
FindElementerForTekstbasertSokRequest
FindElementerForTekstbasertSokResponse
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse
FindForretningerForMatrikkelenhetRequest
FindForretningerForMatrikkelenhetResponse
FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest
FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetRequest
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse
FindKlagerForMatrikkelenhetRequest
FindKlagerForMatrikkelenhetResponse
FindKommuneRequest
FindKommuneResponse
FindKulturminnerForBygningRequest
FindKulturminnerForBygningResponse
FindKulturminnerForMatrikkelenhetRequest
FindKulturminnerForMatrikkelenhetResponse
FindMatrikkelenheterForAdresseRequest
FindMatrikkelenheterForAdresseResponse
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateRequest
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse
FindMatrikkelenheterForBygningRequest
FindMatrikkelenheterForBygningResponse
FindMatrikkelenheterForIdentRequest
FindMatrikkelenheterForIdentResponse
FindMatrikkelenheterForIdRequest
FindMatrikkelenheterForIdResponse
FindMatrikkelenheterForPersonRequest
FindMatrikkelenheterForPersonResponse
FindMatrikkelenheterForSammensattSokRequest
FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse
FindMatrikkelenheterForTeigIdRequest
FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse
FindMatrikkelenheterForVegRequest
FindMatrikkelenheterForVegResponse
FindMatrikkelenheterRequest
FindMatrikkelenheterResponse
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentRequest
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentResponse
FindMatrikkelenhetTilleggRequest
FindMatrikkelenhetTilleggResponse
FindNaboerRequest
FindNaboerResponse
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse
FindSefrakMinneForIdentRequest
FindSefrakMinneForIdentResponse
FindSefrakMinnerForBygningRequest
FindSefrakMinnerForBygningResponse
FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest
FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse
FindVegerForIdentRequest
FindVegerForIdentResponse
FindVegTilleggForIdentRequest
FindVegTilleggForIdentResponse
GetAlleObjektTyperResponse
GetMatrikkelversjonRequest
HarGrunnbokinformasjonRettighetRequest
HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse
HarHoveddokumentRequest
HarHoveddokumentResponse
HarLesEierforholdRettighetRequest
HarLesEierforholdRettighetResponse
HarLesFnrRettighetRequest
HarLesFnrRettighetResponse
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetRequest
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetResponse
HarMatrikkelforerRettighetRequest
HarMatrikkelforerRettighetResponse
HarTaUtRapporterRettighetRequest
HarTaUtRapporterRettighetResponse
JobbIdentListResponse
JobbIdentRequest
JobbIdentResponse
JobbListRequest
JobbListResponse
JobbStatusKodeListRequest
RapportResponse
SammensattSokResultat

complexTypes
AbstractBygningsokModel
Adresse
AdresseIdent
AdresseReferanse
AdresseReferanseKode
AdressesokModel
AdresseTillegg
AdressetilleggsnavnKildeKode
Ajourforing
Andel
AnleggsTypeKode
AntallSkorsteinerRubrikk
ArealIForretning
ArealkildeKode
ArealmerknadKode
ArsakTilFeilrettingKode
AvlopsKode
BrukAvGrunnKode
BrukerIdent
Bruksenhet
BruksenhetIdent
BruksenhetstypeKode
Bygg
ByggIdent
Bygning
BygningerRubrikk
BygningIdent
BygningReferanseKode
Bygningsendring
BygningsendringIdent
BygningsendringsKode
BygningsIntervallIdent
BygningsokModel
BygningsReferanse
BygningstatusHistorikk
BygningstatusKode
BygningstypeKode
BygningTillegg
CoordinatesType
EiendomsTypeKode
Eierforhold
EierforholdKode
EndringsgradKode
EndringsKildeKode
Endringsvurdering
EnergikildeKode
EnkeltminneArtKode
EnkeltminneBygning
Etasje
EtasjeplanKode
EtasjetallKode
EtasjetallRubrikk
EtatsKode
FasadeKode
FasadeRubrikk
ForholdAndreHusKode
ForholdAndreHusRubrikk
FormalSeksjonKode
Forretning
ForretningIdent
ForretningsTypeKode
Fotohenvisning
FotohenvisningerRubrikk
FredningKode
FredningRubrikk
FundamenteringsKode
FunksjonKode
FunksjonRubrikk
FysiskMiljoKode
FysiskMiljoRubrikk
GenerellKretstypeKode
GrensepunktmerkeKode
GrensepunkttypeKode
GrunnboksutskriftNyUtvalg
GrunnboksutskriftUtvalg
Grunnerverv
Grunnforurensing
GrunnforurensingIdent
HarRettighetRequest
HarRettighetResponse
HjelpelinjetypeKode
HorisontalBarekonstrKode
HovedmalRubrikk
Ident
IkkeTinglystEierforhold
ImplementationException
Jobb
JobbIdent
JobbStatusKode
JobbTypeKode
JordskifteKrevd
JordskifteKrevdIdent
JuridiskPersonIdent
KategoriKode
KildePrivatVannforsyningKode
KjellerKode
KjellerRubrikk
KjokkenKode
Klage
Kode
Kommentar
KommentarTypeKode
KommunalKretstypeKode
Kommune
KommuneIdent
Kontaktinstans
Kontaktperson
KontaktpersonKode
KoordinatsystemKode
Krets
KretsIdent
KretsReferanse
KretsReferanseKode
KretssokModel
KretsTillegg
Kretstype
Kulturminne
KulturminneArtKode
KulturminneIdent
Kvalitet
LandKode
MalemetodeKode
MaterialeIYtterveggKode
MatrenhForSamlaFastEdm
Matrikkeladresse
MatrikkeladresseIdent
MatrikkelContext
Matrikkelenhet
MatrikkelenhetForForretningsokModel
MatrikkelenhetIdent
MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold
MatrikkelenhetReferanse
MatrikkelenhetReferanseKode
MatrikkelenhetSammensattSokModel
MatrikkelenhetsokModel
MatrikkelenhetTillegg
MatrikkelenhetTinglystEierforhold
MatrikkelObject
MatrikkelRapport
Medium
MiljoOvervakingRubrikk
MyndighetKode
NaringsgruppeKode
NavnRubrikk
NoyaktighetsKlasseKode
ObjektnummerRubrikk
OpprinneligSosialtMiljoKode
OpprinneligSosialtMiljoRubrikk
OpprinnelsesKode
OppvarmingsKode
PantebokDokumentIdent
PantebokDokumentIdentList
PavirkningsgradKode
Person
PersonIkkeTinglystEierforhold
PersonKategoriKode
PersonsokModel
PersonStatusKode
PersonTinglystEierforhold
PointType
PrivatKloakkRensingsKode
RapportStatusKode
Referanse
RegistrertRubrikk
RenovasjonsKode
Representasjonspunkt
RolleIForretningKode
SamlaFastEiendom
SefrakIdent
SefrakIntervallIdent
SefrakKodelisteRubrikk
SefrakKodeRubrikk
SefrakMinne
SefrakReferanse
SefrakReferanseKode
SefrakReferanserRubrikk
SefrakRubrikk
SefraksokModel
SefrakstatussokModel
SelectionPolygon
SingleBygningsokModel
TakformKode
TakformRubrikk
TaktekkingKode
TaktekkingRubrikk
TiderRubrikk
TidRubrikk
TidsKode
TinglysingsstatusKode
TinglystEierforhold
UnderbygningKonstrKode
UnderbygningKonstrRubrikk
VannforsyningsKode
Vedtak
VedtakstypeKode
Veg
Vegadresse
VegadresseIdent
VegHistorikksokModel
VegIdent
VegReferanse
VegReferanseKode
VegTillegg
VerdivurderingKode
VerdivurderingRubrikk
VernetypeKode
VernevedtakKode
VernevedtakRubrikk
VertikalBarekonstrKode
YtterveggKode
YtterveggRubrikk

groups
MatrikkelenhetIdentGruppe