Namespaces
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kodeliste
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/service/workaround