XML schema dokumentasjon for innsynapi_v3

Namespaces
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kodeliste 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet 
http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/service/workaroundAPI-1428: Dette namespacet er ment som en work around for generering av klient-klasser via /sharedtype. 
Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.