Header-test-MatrikkelForlop-2px-stav-Matrikkel

Testing av Matrikkelsystemet

Denne siden gir informasjon om tilgang til testing av matrikkelsystemet. Ønsker du generell informasjon om Matrikkelen gå til offisiell informasjonside om Matrikkelen.

Organisasjoner som autorisert for å koble seg opp mot matrikkelsystemet kan også få tilgang til testing. Dersom du ønsker tilgang til test.matrikkel må du ta kontakt med Formidlingstjenesten i Kartverket. For alle andre forespørsler bruk kontaktinformasjon på offisiell informasjonside.

Kort om API'er mot matrikkelsystemet

Matrikkelsystemet tilbyr flere forskjellige api'er både basert på Web Services og Java. Dokumentasjon og tekniske spesifikasjoner for eksternt tilgjengelige api'er finner du på testsiden til den aktuelle versjon av systemet (se under). Men dersom du primært er interessert i gjøre søk mot matrikkeldata kan du her gå direkte til informasjon om innsynsapi'et for siste (versjon 3) stabile versjon (se testserver-listen under):

Testservere

Følgende test server er satt opp på www.test.matrikkel.no. Portnummer bestemmer hvilken server man går mot. Hvis en bruker har adgang til flere av systemene vil passordet være det samme på alle systemene.

Prodtest: 4.0.1.8
Link: https://www.test.matrikkel.no/matrikkel
Http port: 80, ssl port 443.
Kommuner i databasen: Alle


Hotfix: 4.0.2.7
Link: https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkel
Http port: 7001, ssl port 7002.
Kommuner i databasen:
Alle


Betatest: 4.1.0.10
Link: https://www.test.matrikkel.no:7004/matrikkel
Http port: 7003, ssl port: 7004
Kommuner i databasen: Alle