Versjon 3.11.3 av Matrikkelsystemet (Testserver!)

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen og ny funksjonalitet i denne versjonen,
se www.matrikkelen.no

Se informasjon om denne versjonen.

Statens kartverk har utviklet følgende hovedkomponenter:

Matrikkeltjeneren tilbyr blant annet følgende funksjonalitet for eksterne systemer/brukere:

Samlet systemspesifikasjon klientversjon 3.11
Veiledning til matrikkelen/matrikkellov.

Beskrivelse av domenemodell/datamodell:

Med linken nede på siden kan du starte opp Statens kartverks oppdateringsklient. Dersom du har problemer med å starte klienten kan muligens noen tips om Java Web Start hjelpe.

OBS! Obligatorisk javaversjon er Java 7 update 75 eller høyere. Anbefalt versjon er Java 8 update 102. Klikk her for installasjonsveiviser.
(Mer informasjon om Javaversjoner)