Versjon 3.16.2.1 av Matrikkelsystemet (Testserver!)

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen og ny funksjonalitet i denne versjonen,
se www.matrikkelen.no

Se informasjon om denne versjonen.

Statens kartverk har utviklet følgende hovedkomponenter:

Matrikkeltjeneren tilbyr blant annet følgende funksjonalitet for eksterne systemer/brukere:

Samlet systemspesifikasjon klientversjon 3.16
Veiledning til matrikkelen/matrikkellov.

Beskrivelse av domenemodell/datamodell:

Med linkene nede på siden kan du installere Statens kartverks oppdateringsklient.

Klikk her for å laste ned matrikkelklienten:

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.