Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.14
Enterprise Architect