Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.15
Enterprise Architect