Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.17
Enterprise Architect