Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.11
Enterprise Architect