Nytt i matrikkelen versjon 3.13

I helgen, 12 til 14 oktober 2018, er versjon 3.13 av matrikkelen lagt ut. Til versjon 3.13 har vi tatt i bruk nye oppdateringstjenester og gått over til nytt rammeverk. Dette er store endringer og det kan medføre at dere kan finne feil eller få feilmeldinger på funksjonalitet som har fungert i eldre versjoner. Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om dette enten direkte i matrikkelklienten eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Ny og endret funksjonalitet i versjon 3.13

Sammenslåing av seksjonssameier

Fra 1.1.2017 har det vært hjemmel for å sammenslå to eller flere eierseksjonssameier til ett eierseksjonssameie, jfr ny eierseksjonslov § 21 fjerde ledd.

Funksjonalitet for å føre sammenslåing av seksjonssameier er nå tilgjengelig i brukstilfellet Sammenslåing av matrikkelenheter. Sammenslåing av seksjonsameier kan føres når bestående matrikkelenhet og minst en matrikkelenheter som utgår er seksjonert. Alle seksjoner på matrikkelenheter som utgår blir omnummerert til bestående matrikkelenhet av systemet. Dette er et kun et forslag og bruker kan endre omnummereringen. Bruker må legge inn sameiebrøk på alle seksjoner i brukstilfellet. Etter føring tas Melding til tinglysing ut på vanlig måte.

Utvide elektronisk tinglysing til å få med en referanse

I brukstilfellet Melding til tinglysing, er det nå mulig å legge inn en referanse som sendes med elektronisk melding til tinglysing. Teksten som legges i feltet, Referanse, vil bli oppgitt i faktura som sendes fra Tinglysing.

Registrer konsesjonsforhold - Kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Noen kommuner med nedsatt konsesjonsgrense har bare dette i deler av kommunen. I brukstilfellet Registrer konsesjonsforhold, er det nå mulighet for å registrere konsesjonsforhold fra grønt skjema dersom man haker av for at registreringen er for en matrikkelenhet i et område med vanlig konsesjonsgrense.

Rapporten - Grunnboksinformasjon via matrikkelklienten er endret

Bruker vil nå få ubekreftet grunnboksutskrifter i stedenfor en rapport med informasjon om heftelser. Bruker kan lese informasjonen i klienten og velge hvilke matrikkelenheter det skal genereres ubekreftet grunnboksutskrift for. Grunnboksutskrifter genereres til en Zip-fil med pdf-filer som må lagres lokalt.

Zip-fil vil inneholde:

Ubekreftet grunnboksutskrift for oppsøkt matrikkelenhet

Ubekreftet grunnboksutskrift for tidligere avgivere som bruker har valgt å få grunnboksutskrift for.

En pdf-fil med informasjon om hvilken matrikkelenheter det er generert grunnboksutskrift for.

NB! Grunnboksinformasjon generert via matrikkelklienten skal kun brukes til forvaltning av matrikkelloven.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner