Status OK. Hovedversjon. Databasekopi fra 27/08-17.