Status OK. Hovedversjon. Databasekopi fra 12/08-18.