Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.13
Enterprise Architect