Nytt i matrikkelen versjon 3.12

Mulig å tinglyse to nye forretninger elektronisk

I versjon 3.12 er det mulig å tinglyse to nye forretninger elektronisk. Det er Opprett ny festegrunn og Omnummerer matrikkelenhet

Kriterier for å tinglyse en festegrunn elektronisk er at:

- Festegrunnen bare er festet på en matrikkelenhet

- Rekvirent ikke har status Død.

- Rekvirent av forretningen er identisk lik hjemmelshavere til matrikkelenheten festet er festet på

- Hjemmelshavere til matrikkelenheten festet er festet på ikke er registrert med løpenummer.

- Det ikke er vedlegg til forretningen.

Kriterier for å tinglyse Omnummerer matrikkelenhet er at:

- Matrikkelenheten som omnummereres ikke har underliggende festegrunner eller er seksjonert.

- Rekvirent ikke har status Død.

- Rekvirent av forretningen er identisk lik hjemmelshavere til matrikkelenheten som skal omnummereres

- Hjemmelshavere til matrikkelenheten som skal omnummereres ikke er registrert med løpenummer.

- Det ikke er vedlegg til forretningen.

Tinglysingsstatus Skal tinglyses etter DL§4-2 utgår

Etter versjon 3.12 kan ikke tinglysingsstatus Skal tinglyses etter DL§4-2 velges inne i brukstilfeller. Selv om muligheten til å velge denne tinglysingsstatusen er fjernet i klienten, vil det fortsatt være mulig registrere forretninger rekvirert etter delingsloven i matrikkelen og sende inn målebrev til tinglysing.

Tinglysing av nytt jordsameie

Det er ikke lenger mulig å ta ut Melding til tinglysing etter føring av brukstilfellet Opprett nytt Jordsameie. Det er bare jordskifteretten som har hjemmel til å opprette nytt jordsameie, for eksempel ved omdanning av eksisterende jordsameier. I disse særskilte tilfellene skal det nå sendes brev til tinglysing vedlagt jordskifterettens rettsutdrag.

Endringsloggtjenester i MatrikkelAPI er tilgjengelig i produksjon

Endringsloggtjenester i MatrikkelAPI er tilgjengelig i produksjon etter versjon 3.12. MatrikkelAPI-et er et webtjeneste-API laget for tilgang til matrikkeldata, både i små og store mengder. Det finnes tjenester både for å søke opp data basert på logiske inndata, som adressenavn, husnummer og bokstav for en adresse, men også for å søke opp data basert på numeriske id-er. Detaljert informasjon finnes på https://www.test.matrikkel.no/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner