AktivitetslisteOppdateringServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/aktivitetsliste/oppdatering
Oversikt

removeMeldinger

Sletter en melding.

Input
  • meldinger - meldinger som skal slettes
  • matrikkelContext -
Response
  • ServiceException -
    ServiceException