KodelisteServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/kodeliste
Oversikt

getKodelister

Finner alle kodelister i systemet ved et valgt tidspunkt. MatrikkelBubbleObject for hver kodeliste. Listen av MatrikkelBubbleObject lister først opp alle id'ene til enum-verdiene i kodelisten, og deretter følger opplysninger som kode i sosiversjonen og beskrivelse for hver enumverdi.

Input
  • snapshotVersion - Av typen TimeStamp som fastsetter tid og dato for kodelistene som hentes ut. (Format: 9999-01-01T00:00:00+01:00)
  • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
  • return - Returnerer en KodelisteTransfer som består av en liste av KodelisteId (tall som er identifikatorer) for kodelistene i systemet, og en liste av
    KodelisteTransfer
  • ServiceException - ved applikasjonsfeil
    ServiceException